Up SMOS

Saison 2012 2013  Saison 2011 2012  Saison 2010 2011   Saison 2009 2010  Saison 2008 2009  Saison 2007 2008  
Saison 2006 2007  Saison 2005 2006  Saison 2004 2005  Saison 2003 2004  Saison 2002 2003  
Saison 2000 2001  Saison 1998 1999   Saison 1997 1998  Saison 1996 1997  Saison 1995 1996 
Saison 1994 1995  Saison 1993 1994   Saison 1992 1993  Saison 1991 1992  Saison 1990 1991  
Saison 1988 1989  Saison 1987 1988   Saison 1986 1987  Saison 1985 1986  Saison 1984 1985 
Saison 1982 1983  Saison 1981 1982